ΠΟΙΌΤΗΤΑ

ONLY WHEN TESTED BY THE STORM YOU CAN TRULY ENJOY THE WIND

Όλα τα συγκεκριμένα επιπλέοντα σώματα και οι κυματοθραύστες είναι με πολύ λίγες εξαιρέσεις που χτίζονται συνήθεια. Η SF Marina κατασκευάζει κάθε πόντο σύμφωνα με ένα σχέδιο καταστήματος το οποίο υπογράφεται από τον πελάτη πριν από την κατασκευή. Η παραγωγή πραγματοποιείται με αυστηρή τήρηση του προγράμματος ποιοτικού ελέγχου SF Marina.

Μετά τη χύτευση και την τοποθέτηση βοηθητικού εξοπλισμού, κάθε πλωτή νόσος επιθεωρείται, ελέγχεται σε νερό και ελέγχεται η ελεύθερη σανίδα. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης και των δοκιμών, ο επιθεωρητής υπογράφει το πιστοποιητικό ποιότητας, το οποίο παραδίδεται με κάθε πόντο.

class="lazyload