Η απορρόφηση κυματικής ενέργειας χωρίς αστοχία στη δομή της κατασκευής είναι η πρόκληση. Με βάση την αποδεδειγμένη τεχνολογία στο σχεδιασμό των προβλητών και των συνδέσμων, όλες οι εγκαταστάσεις πρέπει να προσαρμοστούν ώστε να ταιριάζουν στα ρεύματα, τις παλίρροιες, την έκθεση σε κύματα και σε ορισμένες άλλες συνθήκες για συγκεκριμένες τοποθεσίες. Αυτό που ξεχωρίζει η SF Marina είναι ότι πάνω και πέρα από αυτές τις συνθήκες, κάθε έργο που χτίζουμε έχει σχεδιαστεί με τρόπο επιβίωσης. Τα προϊόντα της SF Marina είναι ακόμα εκεί, ακόμα και μετά την καταιγίδα.

1
ΟΔΗΓΟΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ
1
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ 
1
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
1
1
ΟΔΗΓΟΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ

Όταν οι διακυμάνσεις της στάθμης της θάλασσας είναι μεγάλες, μπορεί κάποιος να θέλει να αγκυρώσει τους πλωτούς προβλήτες χρησιμοποιώντας μεταλλικούς πασσάλους που τοποθετούνται στον πυθμένα της θάλασσας. Αυτό επιτρέπει στους πλωτούς προβλήτες να ανεβαίνουν και να βυθίζονται με τη στάθμη του νερού. Οι πλωτοί κυματοθραύστες ή οι πλωτοί προβλήτες αγκυρώνονται σε αυτές τις περιπτώσεις είτε από εξωτερικούς είτε από εσωτερικούς οδηγούς πασσάλων. Ο σχεδιασμός κατάλληλων οδηγών πασσάλων για κάθε έργο είναι φυσικά ιδιαίτερης σημασίας.

1
ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ 

Η SF Marina μπορεί τώρα να προσφέρει νέα τεχνική που έχει αναπτυχθεί για αγκύρωση σε δύσκολες συνθήκες, όπως απομακρυσμένες τοποθεσίες ή σε βαθιά νερά (έως 50 μέτρα). Η αγκύρωση των πλωτών προβλητών και κυματοθραυστών είναι η τεχνική που διασφαλίζει ότι ένας αγκυροβολημένος κυματοθραύστης ή πλωτός προβλήτας παραμένει στο επιθυμητό μέρος ανεξάρτητα από τις δυνάμεις που ενεργούν πάνω του. Αυτό επιτυγχάνεται διασφαλίζοντας ότι οι δυνάμεις που δρουν στην πλωτή κατασκευή, θα κατανεμηθούν με τέτοιο τρόπο ώστε η πλωτή κατασκευή να παραμείνει άθικτη ακόμη και στις κακές συνθήκες. Η αγκύρωση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί με μεταλλικούς πασσάλους που τοποθετούνται στον πυθμένα. Οι πλωτοί κυματοθραύστες ή οι πλωτοί προβλήτες ασφαλίζονται σε αυτές τις περιπτώσεις είτε από εξωτερικούς είτε εσωτερικούς οδηγούς πασσάλων.

+ Διαβάστε περισσότερα

Η αγκύρωση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας ειδικά μεταλλικά αγκύρια που βιδώνονται στον πυθμένα με αποτέλεσμα, να έχουμε εξαιρετικά ισχυρά σημεία στερέωσης όπου μπορούν να συνδεθούν αλυσίδας, η σύστημα Seaflex με σχοινιά. Σε όλες τις περιπτώσεις, η αγκύρωση πρέπει να είναι σχεδιασμένη για τις προβλεπόμενες δυνάμεις. Ο σχεδιασμός μιας κατάλληλης λύσης αγκύρωσης για κάθε τοποθεσία είναι ύψιστης σημασίας. Η SF Marina χρησιμοποιεί εμπορικά διαθέσιμες μεθόδους υπολογισμού ως αναφορά, αλλά με βάση την εμπειρία που έχει αποκτήσει από χιλιάδες ολοκληρωμένα έργα θα προσαρμόσει ανάλογα την μέθοδο αγκύρωσης

Σε όλες τις περιπτώσεις, η αγκύρωση πρέπει να είναι σχεδιασμένη για τις προβλεπόμενες δυνάμεις. Ο σχεδιασμός μιας κατάλληλης λύσης αγκύρωσης για κάθε τοποθεσία είναι ύψιστης σημασίας. Η SF Marina χρησιμοποιεί εμπορικά διαθέσιμες μεθόδους υπολογισμού ως αναφορά, αλλά χωρίς εξαίρεση θα προσαρμόσει την σκληρή κερδοφόρα εμπειρία από χιλιάδες ολοκληρωμένα έργα πριν δεσμευτεί σε ένα σχέδιο αγκύρωσης.

Όλα τα υλικά σγκύρωσης στον πυθμένα ήτοι, οι αλυσίδες, τα σχοινιά, το Seaflex και τα σημεία στερέωσης πρέπει να είναι σχεδιασμένα για κατανομή δύναμης.

+ Close

1
ΤΕΧΝΙΚΗ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οι σύνδεσμοι της SF Marina είναι υπερσύγχρονοι σύνδεσμοι πλωτών προβλητών από σκυρόδεμα ειδικά σχεδιασμένοι για τη σύνδεση των ισχυρότερων πλωτών κατασκευών από σκυρόδεμα στον κόσμο και αυτό αποδεικνύετε από τις χιλιάδες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο κάθε μέρα. Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων συγκεκριμένων προβλητών είναι μια πολύπλοκη εργασία με την πολυπλοκότητα να αυξάνεται σχεδόν εκθετικά με την αύξηση των φορτίων. Οι βαρύτεροι πλωτοί προβλήτες, τα μεγαλύτερα κύματα, τα μεγαλύτερα σκάφη και οι υψηλότερες ταχύτητες ανέμου αυξάνουν όλα τα φορτία στις συνδέσεις μεταξύ των προβλητών. Το εύρος σύνδεσης της SF Marina είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος SF Marina, καθώς επιτρέπουν την κατασκευή μεγάλων μήκους προβλητών σε ξεχωριστές μονάδες που μπορούν να συνδεθούν χωρίς να διακυβεύεται η δομική ακεραιότητα του προβλήτα.

+ Διαβάστε περισσότερα

Κάθε σύνδεσμος έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι αρκετά ισχυρός ώστε να συγκρατεί τους πλωτούς προβλήτες από σκυρόδεμα ή τους πλωτούς κυματοθραύστες σε πλευρική κατεύθυνση, ενώ δίνει δομική ανακούφιση στα ίδια σώματα επιτρέποντας οριζόντια κίνηση, λειτουργώντας έτσι σαν γιγαντιαία άρθρωση.

Σε μακριά μήκους πλωτή προβλήτα και σε μεγάλα κύματα, ο ισχυρός περιορισμός στην οριζόντια κίνηση κατά τη χρήση κανονικών συνδέσμων, απαιτεί ανακούφιση της στρεπτικής έντασης. Στο σειρά σύνδεσης SF Marina η λύση σε αυτήν την πρόκληση είναι ο νέος σχεδιασμός του κεντρικού συνδέσμου. Συνήθως ο κεντρικό σύνδεσμός χρησιμοποιείται ανά τρία τεμάχια πλωτών στοιχείων σε πλωτό προβλήτα μεγάλου μήκους.

Με την πάροδο των ετών, πολλές παράμετροι σχεδιασμού έχουν ενσωματωθεί στην παρούσα σχεδίαση του εύρους των συνδέσμων, όπως ευκολία τοποθέτησης, ευκολία αντικατάστασης, πρόγραμμα συντήρησης, ελαχιστοποίηση ανταλλακτικών. Μεταξύ δύο παρακείμενων πλωτών στοιχείων και των ανοξείδωτων συρματόσχοινων, τοποθετούνται ειδικά ελαστικά σχήματος κυλίνδρου. Το ειδικό ελαστικό απορροφά τους κραδασμούς και κρατά τα πλωτά στοιχεία μακριά το ένα από το άλλο κατά τη διάρκεια βαρέων φορτίων.

Τα ειδικά ανοξείδωτα συρματόσχοινα οδηγούνται από το πρώτο κουτί συνδέσμου του προβλήτα, διαπερνούν τον ελαστικό κύλινδρο και καταλήγουν μέσα στο δεύτερο κουτί συνδέσμου του επόμενου προβλήτα και στερεώνονται με ασφάλεια με δύο παξιμάδια σε κάθε άκρο. Σήμερα, κάθε ειδικό συρματόσχοινο που χρησιμοποιείται στην περιοχή των συνδέσμων μας, έχει γράσο προληπτικής διάβρωσης που περικλείεται μέσα σε ένα συρρικνωμένο ελαστικό περίβλημα, παρατείνοντας σημαντικά τη διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τα μη προστατευμένα συρματόσχοινα. Μετά από την αναμενόμενη διάρκεια ζωής κάθε συρματόσχοινο μπορεί να αντικατασταθεί ένα κάθε φορά χωρίς να χρειάζεται να αποσυνδέσετε τους πλωτούς προβλήτες μεταξύ τους.

Η γκάμα των συνδέσμων της SF Marina χρησιμοποιείται για όλα τα είδη των ενώσεων μεταξύ των πλωτών προβλητών, όπως ενώσεις σε σχήμα «Γ» και «T». Με την προσθήκη περισσότερων συρματόσχοινων, και χρησιμοποιώντας εμπειρικά μοντέλα υπολογισμού, μπορούμε να παραλάβουμε τα υψηλότερα φορτία που δημιουργούνται από τις βαριές πλωτές κατασκευές. Υιοθετώντας λοιπόν την πολυετή εμπειρία μας, μπορούμε σήμερα να ενώσουμε μεταξύ τους πλωτές κατασκευές οποιαδήποτε σχήματος.

+ Close