RAZVOJ TIJEKOM VREMENA

MODERNIZACIJA I NADOGRADNJA

Vjerujemo da bi premium marina trebala jamčiti dugotrajnu sigurnost, udobnost i pouzdanost za najmanje 50 godina. Našim marinama može se vjerovati kroz vrijeme, čak i u najzahtjevnijim uvjetima. Naše marine su izgrađene pontonima u modularnom sustavu. Pontoni imaju vrlo dugi vijek trajanja. Vrlo je uobičajeno da se izgled marine razvija u razdoblju od 50 godina. Izmjene rasporeda mogu se lako provesti s malim utjecajem na okoliš, što je velika prednost u odnosu na fiksni gat.

SF Marina se sve više poziva na rješavanje problema modernizacije i preoblikovanja postojećih marina. Planovi pregradnje i obnove su ključne strateške odluke koje utječu na održivost životnog ciklusa marine. Stare marine doživljavaju sve veće troškove održavanja i suočavaju se s poteškoćama u usklađivanju visokih očekivanja današnjih vlasnika jahti s neadekvatnim objektima. Pogrešna konfiguracija veza u marini može također ometati rast poslovanja i, u najgorem slučaju, zastarjela oprema marine i kontinuirani popravci mogu pretvoriti profit u gubitke. S druge strane, remodeliranje i nadogradnja postojeće marine može značajno poboljšati tok prihoda i profitabilnost istog prostora.

Novi trendovi utječu na fizičke konfiguracije marina, uz sve veću potražnju za većim vezovima, veću stabilnost i nosivost pontona, snažnije komunalne usluge, sustave za zbrinjavanje otpada i želju za ne-korozivnim materijalima. Funkcionalnost marine Procjena stanja je osnova za dugoročno održavanje i planiranje ulaganja, te olakšava dugoročno planiranje proračuna

class="lazyload
class="lazyload

SF Marinina usluga modernizacije je rješenje za postojeće marine. Modernizacija produžuje trajnost marine i samim tim povećava prihode. Razina usluge i profitabilnost mogu se značajno povećati ažuriranjem struktura marine i konfiguracije veza.

  • Remodeliranje marine je optimiziranje korištenje prostora i prihoda.
  • Povećavanje opreme za privez kako bi odgovaralo trenutnoj klijenteli i veličini jahte.
  • Obnavljanje i nadogradnja brodskih materijala i površina
  • Poboljšanje razine usluge: nadogradnja ili remont uslužnih usluga, rasvjeta, prikupljanje otpada i recikliranje
  • Modernizacija sidrenja
  • Podizanje općeg ambijenta i iskustvo kupca u marini.

SF Marina profesionalno i detaljno procjenjuju strukturu pontona, vez, podvodne dijelove i sidrenje pontona

SF Marina stručno ocjenjuje stanje marine i potrebe održavanja te osigurava upravitelju marine sigurnost i funkcionalnost marine. Procjena stanja je osnova za dugoročno održavanje i planiranje ulaganja te olakšava dugoročno planiranje proračuna.