Od samog početka, nove i izloženije lokacije pozivale su na nova rješenja, komore turbulencije, jače priključke i nove tehnike sidrenja, spomenuli bismo nekoliko. To je potaknulo potrebu za novim proizvodnim pogonom. Od 1985 godine naš glavnu proizvodni pogon se nalazi na lokaciji u Wallhamnu, na zapadnoj obali Švedske. Proizvodni pogon ima pristup luci iz koje su isporučivani pontoni tezine do 250 tona.