Godine 1935. isporučili smo marinu za Švedski Royal Yacht Club (KMK). Tad pocinje dugotrajna saradnja, gdje je najnovije izdanje dodano 2012. godine. Švedski Royal Yacht Club (KMK) je također jedan od inicijatora Union Internationale Motonautique (UIM) koji je međunarodno upravno tijelo motornih plovila, sa sjedištem u Kneževini Monako.